Imajte na umu da se CFD instrumentima trguje uz polugu i da može doći do gubitka Vašeg cjelokupnog kapitala. Trgovanje CFD instrumentima možda nije pogodno za Vas. Molimo provjerite jeste li upoznati sa svim povezanim rizicima. Molimo obratite pažnju na našu Izjavu o objavljivanju rizika i na naš Korisnički sporazum prije korištenja naših usluga.

Upravljajte svojom željenom polugom računa

Upravljajte svojom željenom polugom računa
 • Trgujte s polugom koja najbolje odgovara vašim potrebama trgovanja
 • Možete trgovati koristeći se visokom ili niskom poluge
 • Još uvijek se primjenjuje Noćna premija

Na Plus500 možete trgovati s visokom ili niskom polugom, ovisno o prethodno namještenoj poluzi za svaki instrument, Vašoj 'Ukupnoj vrijednosti pozicije' i ‘Kapitalu.' Svoj 'Kapital' možete nadzirati polaganjem ili povlačenjem sredstava. Svoju 'Ukupnu vrijednost pozicije' možete nadzirati otvaranjem ili zatvaranjem pozicije.
Vaša 'Ukupna vrijednost pozicije' i 'Kapital' mogu se vidjeti na stranici Snimka stanja računa na koju se ulazi iz glavnog prozora trgovanja.

Primjeri:

Položite li 100,000 $ [vaš kapital iznosi 100,000 $] i kupite li prirodni plin u vrijednosti od 100,000 $, tada trgujete s polugom 1 [bez poluge]. Molimo vas da imate na umu da biste još uvijek plaćali noćnu premiju za bilo koju poziciju koja se drži preko noći.

Položite li 20,000 $ [vaš kapital iznosi 20,000 $] na Plus500 i kupite li prirodni plin vrijedan 200,000 $ tada trgujete s polugom 10. Kao i prije, plaća se noćna premija za bilo koju poziciju sačuvanu preko noći.

Odredite razine cijene 'Zatvori pri dobitku' [Granica] ili 'Zatvori pri gubitku' [Zaustavljanje gubitka]

Odredite razine cijene 'Zatvori pri dobitku' [Granica] ili 'Zatvori pri gubitku' [Zaustavljanje gubitka]
 • Besplatno
 • Pomaže odrediti unaprijed određene granice

Zaustavljanje gubitka može se dodati vašem trgovanju prije no što ga otvorite ili putem uređivanja neke otvorene pozicije. Odredite razinu cijene na kojoj je vaša pozicija kako biste zatvorili ako se stanje na tržištu okrene protiv vas. Osnovno zaustavljanje gubitka ne jamči da će se vaša pozicija zatvoriti na identičnoj razini cijene koju navedete. Ako tržišna cijena iznenadno poraste ili padne, izvan vaše razine zaustavljanja, moguće je da će vaša pozicija biti zatvorena uz lošiju razinu cijene od one koju ste odredili. To je poznato kao 'klizanje cijene'.

Primjer:

Google trguje po cijeni od $1194 - $1196 (kupovna/prodajna)
Kupujete 10 dionica Google-a.
Želite ograničiti svoj gubitak na 1000 $. [katkad možete izgubiti više zbog klizanja cijena]
Odredite cijenu za 'Zatvaranje pri gubitku' [Zaustavljanje gubitka] od 1096 $.
Google pada ispod zaključne cijene (“gaps down”) izravno na 1094 $ a zatim na 1080 $.
Vaša pozicija će se zatvoriti na 1094 $.
Vaš gubitak iznosi: 10*(1196 - 1094) = 1020 $.

Zajamčeno zaustavljanje

Zajamčeno zaustavljanje
 • Primjenjuje se dodatna marža
 • Ograničenja na vaš mogući gubitak
 • Unaprijed se zna vaš maksimalan mogući gubitak

Pridodavanjem zajamčenog zaustavljanja vašeg trgovanja i određuje se apsolutna granica potencijalnog gubitka. Čak i ako tržišna cijena zabilježi nagli uspon ili pad, vaša će pozicija biti zatvorena na točno navedenoj cijeni, bez opasnosti od klizanja cijene.
'Zajamčeno zaustavljanje' dostupno je samo za točno navedene instrumente. Ako neki instrument podržava 'Zajamčeno zaustavljanje' potvrdno polje će biti jasno vidljivo.
Podaci o 'Zajamčenom zaustavljanju':
Moguće ih je plasirati prilikom novog trgovanja i ne mogu se pridodati postojećoj poziciji. Zajamčeno zaustavljanje može se aktivirati/urediti samo kada je instrument dostupan i aktivno trguje. Nakon što postane aktivno, ne može se ukloniti, samo se cijena zaustavljanja može promijeniti.
Trošak prilagodbe marže za 'Zajamčeno zaustavljanje' je nepovratan nakon aktiviranja i pokazat će se prije odobravanja.
Imajte na umu da će cijena zajamčenog zaustavljanja morati biti na odmaku od trenutne trgovinske cijene instrumenta.

Primjer:

Google KUPI/PRODAJ = 498 $/500 $.
Kupujete 10 dionica tvrtke Google, recimo da je prilagodba marže zajamčenog zaustavljanja 10 $.
Postavljate zajamčeno zaustavljanje na 450 $.
Google pada na 400 $, vama je zajamčena izlazna pozicija na 450 $ a ne na $400.

Sa zajamčenim zaustavljanjem na 10 dionica: D&G = 4500 $ - 5000 $ - 10 $ [prilagodba marže zajamčenog zaustavljanja] = -$510
bez zajamčenog zaustavljanja: D&G = 4000 $ - 5000 $ = -1000 $

Upozorenja na cijenu

Upozorenja na cijenu
 • Besplatno
 • Koristi se kada tržište čini ključne pomake ali ostavlja vašu poziciju otvorenom
 • Primite e-poštu, SMS ili proslijeđenu obavijest

Postavite upozorenja na cijenu kada tržište dosegne točno određenu kupovnu ili prodajnu cijenu. Za razliku od zaustavljanja, upozorenje na cijenu drži vašu poziciju otvorenom, tako da možete odlučiti koju ćete akciju poduzeti ovisno o kretanju tržišta.
U stavkama Popis instrumenata i na zaslonu Podaci o instrumentu - klikom na zvono otvara se zaslon ‘Upozorenje na cijenu’.

Primjer:

Naftom se trguje po cijeni od 105 $po barelu. Mislite da će se naftom trgovati po cijeni od 80 $ i da se tu krije povoljna prilika.
Postavljate upozorenje na cijenu od 80 $.
Cijena nafte se ruši na 78 $.
Dobivate e-poštu i SMS koji vam javljaju novu cijenu nafte.

Zaustavi gubitak - automatski štiti poziciju od negativnog kretanja blokirajući je u pozitivnom području.

Zaustavi gubitak - automatski štiti poziciju od negativnog kretanja blokirajući je u pozitivnom području.
 • Besplatno
 • Blokira vaš dobitak
 • Automatski vrši izmjenu 'cijene zaustavljanja'
 • Nije zajamčen

Zaustavljanje je slično ograničenju cijene, budući da su oboje osmišljeni za zaštitu vašeg dobitka. Zaustavljanje postavite kada otvorite trgovanje i on će se pomicati s vašim dobitkom. Ako se stanje na tržištu promijeni, vaša će se pozicija zatvoriti na novoj razini vašeg zaustavljanja, a ne na razini na koju ste ga vi postavili.
Korištenje zaustavljanja znači da blokirate svoj dobitak istovremeno ograničavajući svoj 'negativan' mogući gubitak.

Primjer:

Yahoo trguje po cijeni od 45,51 $/45,73 $ (kupi/prodaj)
Ulazite s tržišnim nalogom sa zaustavljanjem od 50 pipova = $0,5 = (-1.1%) za kupnju 100 Yahoo dionica
Kupujete 100 Yahoo dionica po cijeni od 45,73 $
Stoga će se početno zaustavljanje gubitka aktivirati kada se dionice tvrtke Yahoo budu prodavale za 45,01 $. (45,51 $ – 0,5 $)
Cijena Yahoo dionice počinje brzo rasti i postiže 47,60 $ (nova cijena zaustavlja se na promjeni na 47,10 $)
Zatim cijena Yahoo dionice nastavlja rasti i postiže 49,75 (nova cijena zaustavlja se na promjeni od 49,25 $)
Cijena Yahoo dionice postaje nepovoljna za vas i postiže 42,51 $.[Molimo vas da imate na umu da zaustavljanje može postati nepovoljno za vas ako cijene na tržištu padnu ispod zaključne cijene ('gaps down') sa 47,60 $ izravno na 40 $.]
Ako ste cijenu zaustavljanja postavili na 49,25 $, Plus500 izvršava zaustavljanje gubitka na toj brojci.
Sažetak dobitka 100* (49,25 $ –45,73 $) = 352 $.