Alati za upravljanje rizikom

Koristite se našim alatima kako biste upravljali svojim rizikom trgovanja:

Imajte na umu da se CFD instrumentima trguje uz polugu i da može doći do gubitka Vašeg cjelokupnog kapitala. Molimo provjerite jeste li upoznati sa svim povezanim rizicima.

Prijenosnik sa snimkom zaslona Plus500 aplikacije

Upravljajte svojom željenom polugom računa

Na Plus500 možete trgovati s visokom ili niskom polugom, ovisno o prethodno namještenoj poluzi za svaki instrument, Vašoj 'Ukupnoj vrijednosti pozicije' i ‘Kapitalu.' Svoj 'Kapital' možete nadzirati polaganjem ili povlačenjem sredstava. Svoju 'Ukupnu vrijednost pozicije' možete nadzirati otvaranjem ili zatvaranjem pozicije.
Vaša 'Ukupna vrijednost pozicije' i 'Kapital' mogu se vidjeti na stranici Snimka stanja računa na koju se ulazi iz glavnog prozora trgovanja.

Primjeri:

Položite li 100,000 $ [vaš kapital iznosi 100,000 $] i kupite li prirodni plin u vrijednosti od 100,000 $, tada trgujete s polugom 1 [bez poluge]. Molimo vas da imate na umu da biste još uvijek plaćali noćnu premiju za bilo koju poziciju koja se drži preko noći.

Položite li 20,000 $ [vaš kapital iznosi 20,000 $] na Plus500 i kupite li prirodni plin vrijedan 200,000 $ tada trgujete s polugom 10. Kao i prije, plaća se noćna premija za bilo koju poziciju sačuvanu preko noći.

Upravljajte svojom željenom polugom računa
 • Trgujte s polugom koja najbolje odgovara vašim potrebama trgovanja
 • Možete trgovati koristeći se visokom ili niskom poluge
 • Još uvijek se primjenjuje Noćna premija

Odredite razine cijene 'Zatvori pri dobitku' [Granica] ili 'Zatvori pri gubitku' [Zaustavljanje gubitka]

Zaustavljanje gubitka može se dodati vašem trgovanju prije no što ga otvorite ili putem uređivanja neke otvorene pozicije. Odredite razinu cijene na kojoj je vaša pozicija kako biste zatvorili ako se stanje na tržištu okrene protiv vas. Osnovno zaustavljanje gubitka ne jamči da će se vaša pozicija zatvoriti na identičnoj razini cijene koju navedete. Ako tržišna cijena iznenadno poraste ili padne, izvan vaše razine zaustavljanja, moguće je da će vaša pozicija biti zatvorena uz lošiju razinu cijene od one koju ste odredili. To je poznato kao 'klizanje cijene'.

Primjeri:

Google trguje po cijeni od $1194 - $1196 (kupovna/prodajna)
Kupujete 10 dionica Google-a.
Želite ograničiti svoj gubitak na 1000 $. [katkad možete izgubiti više zbog klizanja cijena]
Odredite cijenu za 'Zatvaranje pri gubitku' [Zaustavljanje gubitka] od 1096 $.
Google pada ispod zaključne cijene (“gaps down”) izravno na 1094 $ a zatim na 1080 $.
Vaša pozicija će se zatvoriti na 1094 $.
Vaš gubitak iznosi: 10*(1196 - 1094) = 1020 $.

Odredite razine cijene 'Zatvori pri dobitku' [Granica] ili 'Zatvori pri gubitku' [Zaustavljanje gubitka]
 • Besplatno
 • Pomaže odrediti unaprijed određene granice

Zajamčeno zaustavljanje

Pridodavanjem zajamčenog zaustavljanja vašeg trgovanja i određuje se apsolutna granica potencijalnog gubitka. Čak i ako tržišna cijena zabilježi nagli uspon ili pad, vaša će pozicija biti zatvorena na točno navedenoj cijeni, bez opasnosti od klizanja cijene.
'Zajamčeno zaustavljanje' dostupno je samo za točno navedene instrumente. Ako neki instrument podržava 'Zajamčeno zaustavljanje' potvrdno polje će biti jasno vidljivo.
Podaci o 'Zajamčenom zaustavljanju':
Moguće ih je plasirati prilikom novog trgovanja i ne mogu se pridodati postojećoj poziciji. Zajamčeno zaustavljanje može se aktivirati/urediti samo kada je instrument dostupan i aktivno trguje. Nakon što postane aktivno, ne može se ukloniti, samo se cijena zaustavljanja može promijeniti.
Trošak prilagodbe marže za 'Zajamčeno zaustavljanje' je nepovratan nakon aktiviranja i pokazat će se prije odobravanja.
Imajte na umu da će cijena zajamčenog zaustavljanja morati biti na odmaku od trenutne trgovinske cijene instrumenta.

Primjeri:

Google KUPI/PRODAJ = 498 $/500 $.
Kupujete 10 dionica tvrtke Google, recimo da je prilagodba marže zajamčenog zaustavljanja 10 $.
Postavljate zajamčeno zaustavljanje na 450 $.
Google pada na 400 $, vama je zajamčena izlazna pozicija na 450 $ a ne na $400.

Sa zajamčenim zaustavljanjem na 10 dionica: D&G = 4500 $ - 5000 $ - 10 $ [prilagodba marže zajamčenog zaustavljanja] = -$510
bez zajamčenog zaustavljanja: D&G = 4000 $ - 5000 $ = -1000 $

Zajamčeno zaustavljanje
 • Primjenjuje se dodatna marža
 • Ograničenja na vaš mogući gubitak
 • Unaprijed se zna vaš maksimalan mogući gubitak

Upozorenja na cijenu

Postavite upozorenja na cijenu kada tržište dosegne točno određenu kupovnu ili prodajnu cijenu. Za razliku od zaustavljanja, upozorenje na cijenu drži vašu poziciju otvorenom, tako da možete odlučiti koju ćete akciju poduzeti ovisno o kretanju tržišta.
U stavkama Popis instrumenata i na zaslonu Podaci o instrumentu - klikom na zvono otvara se zaslon ‘Upozorenje na cijenu’.

Primjeri:

Naftom se trguje po cijeni od 105 $po barelu. Mislite da će se naftom trgovati po cijeni od 80 $ i da se tu krije povoljna prilika.
Postavljate upozorenje na cijenu od 80 $.
Cijena nafte se ruši na 78 $.
Dobivate e-poštu i SMS koji vam javljaju novu cijenu nafte.

Upozorenja na cijenu
 • Besplatno
 • Koristi se kada tržište čini ključne pomake ali ostavlja vašu poziciju otvorenom
 • Primite e-poštu, SMS ili proslijeđenu obavijest

Zaustavi gubitak - automatski štiti poziciju od negativnog kretanja blokirajući je u pozitivnom području.

Pomični zaustavni nalog je kreiran za zaštitu Vaše zarade. Postavite pomični zaustavni nalog kada otvorite trgovanje i on će omogućiti da Vaša pozicija ostane otvorena dok god se cijena pomiče u pravom smjeru, ali će zatvoriti trgovanje čim cijena promijeni smjer za određeni broj pipova.
Korištenje pomičnog zaustavnog naloga znači da osiguravate zaradu, a u isto vrijeme ograničavate rizik gubitka, bez potrebe za ručnim namještanjem cijene zaustavljanja gubitka Vaše pozicije/pozicija.
Imajte na umu da je ova mogućnost besplatna te da je dostupna samo kao nezajamčeni zaustavni nalog.

Primjeri:

Yahoo CFD se trguje po $45.51/$45.73 (Prodaja/Kupnja).
Kupite 100 udjela Yahoo CFD-a po tečaju $45.73 gdje je 1 pip = $0.1.
Postavite pomični zaustavni nalog na 50 pipova te se zato nalog zaustavljanja gubitka postavlja po tečaju $45.01 ($45.51 – $0.50).
Ako Yahoo CFD prodajna cijena krene brzo rasti i dođe do $47.60, novi nalog zaustavljanja gubitka prati promjenu i pomiče se na $47.10 ($47.60 - $0.50).
Ako Yahoo CFD prodajna cijena nastavi rasti i dođe do $49.75, novi nalog zaustavljanja gubitka prati promjenu i pomiče se na $49.25 ($49.75 - $0.50).
Nakon nekog vremena, Yahoo CFD prodajna cijena krene u suprotnom smjeru i dođe do $46.51.
Budući da ste imali cijenu pomičnog zaustavljanja namještenu na $49.25, Plus500 će ga izvršiti po toj cijeni, ako je moguće, a u suprotnom, pozicija će biti zatvorena po sljedećem najboljem dostupnom tečaju.
U ovom slučaju, prodajna cijena se pomakla s $49.75 na $46.51, pa je zato pozicija potaknuta na zatvaranje po sljedećem najboljem dostupnom tečaju $46.51.
Pregled zarade: 100* ($46.51–$45.73) = $78.

Zaustavi gubitak - automatski štiti poziciju od negativnog kretanja blokirajući je u pozitivnom području.
 • Besplatno
 • Blokira vaš dobitak
 • Automatski vrši izmjenu 'cijene zaustavljanja'
 • Nije zajamčen
Podrška 24/7
Trebate pomoć?
Podrška 24/7

Imajte na umu da se CFD instrumentima trguje uz polugu i da može doći do gubitka Vašeg cjelokupnog kapitala. Molimo provjerite jeste li upoznati sa svim povezanim rizicima.