Kontrola rizika i vrste naloga

Kupnja i prodaja po tržišnim cijenama

Korisnici mogu koristiti Plus500 za kupnju i prodaju CFD instrumenata po trenutnoj tržišnoj cijeni (u okviru cijene koja je ponuđena za određeni instrument). "Tržišna cijena" svakog pojedinog CFD instrumenta prikazana je u skočnom prostoru Kupi/Prodaj koji se javlja kad kliknete na "kupi" ili "prodaj" u glavnom ekranu za trgovanje. Plus500 izradio razne "vrste naloga" dostupne na platformi za trgovanje kako bi pomogao svojim korisnicima u upravljanju rizikom. Granice su posebno korisne ako dođe do smetnji na vašoj internetskoj vezi iz bilo kojih razloga.

Granica zaustavljanja

Nalog granica zaustavljanja je način na koji štitite svoj dobitak, ukoliko instrument (foreks, dionice, sirovina ili indeks) poraste. Nalog granica zaustavljanja daje uputu Plus500 da proda instrument kada, i ukoliko, instrument postigne određenu cijenu.

Zaustavljanje gubitka - (Maksimalni gubitak)

Zaustavljanja gubitka je način na koji se štitite od gubitka, ukoliko instrument (foreks, dionice, sirovina ili indeks) padne. Nalog Zaustavljanja gubitka daje uputu Plus500 da proda instrument kada, i ukoliko, instrument padne na određenu cijenu.

Kad dionica postigne ovu cijenu, Nalog za zaustavljanjem gubitka, postaje Tržišni nalog. Tržišni nalog daje upute Plus500 da odmah proda po najboljoj mogućoj cijeni. Na promjenjivom tržištu, možda nećete postići cijenu koju ste željeli.

Zaštitite svoje dobitke
Nalog zaustavljanja gubitka koristi se kako bi zaštitio vaše dobitke za dionicu koja raste. Vi odlučujete po kojoj cijene ćete zatvoriti instrument i dajete upute Plus500 da zatvori poziciju kada je ta cijena postignuta.

Zajamčeno zaustavljanje

Dodavanje zajamčenog zaustavljanja postavlja apsolutni limit na potencijalni gubitak pozicije.
Čak i ukoliko se na tržištu stvori iznenadni gap, pozicija će biti zatvorena na točno određenoj cijeni, bez opasnosti od klizanja (slippage).
Samo određeni instrumenti podržavaju "zajamčeno zaustavljanje", te ćete u tom slučaju vidjeti potvrdni okvir koji na to upućuje.

Detalji "zajamčenog zaustavljanja":

 • Može biti namješten na novo trgovanje i ne može biti nadodan već postojećoj poziciji.
 • Može biti aktiviran/izmjenjen samo kad je instrument dostupan i kada se njime trguje. Jednom aktiviran, ne može biti uklonjen, jedino vrijednost može biti promjenjena.
 • Dodatna marža za “Zajamčeno zaustavljanje” je nepovratna nakon aktiviranja i pokazat će se prije odobravanja “Zajamčenog zaustavljanja”.
 • Mora imati određeni odmak od trenutnog iznosa s kojim instrument trguje.

Primjer:
Google PRODAJ/KUPI = $498/$500.
Kupujete 10 dionica tvrtke Google, recimo da je dodatna marža zajamčenog zaustavljanja 10 $.
Namjestite zajamčeno zaustavljanje na $450.
Google padne na $400, a Vi ćete izaći s pozicije na $450, a ne na $400.

Sa zajamčenim zaustavljanjem: D&G = 4500 $ - 5000 $ - 10 $ [dodatna marža zajamčenog zaustavljanja] = -$510
Bez zajamčenog zaustavljanja: P&L (dobitak & gubitak) = $4000 - $5000 = -$1000

Zaustavljanje

Stavka Zaustavljanje dopušta trgovcima da postave Nalog zaustavljanja gubitka koja se automatski ažurira kako bi sinkronizirala dobitke kad se tržište pomiče u korist trgovca. Zaustavljanje se može postaviti klikanjem "Naprednog" gumba pri kreiranju 'Tržišnog naloga'.

Četiri su načina za unos Naloga zaustavljanje gubitka:

 1. Unesite cijenu Zaustavljanja. Na primjer, ako se vaša dionica prodaje po 40 $ po dionici, možete unijeti Nalog zaustavljanja gubitka za 37,50$ po dionici.
 2. Unesite maksimalni iznos gubitka. Plus500 će izračunati odgovarajuću cijenu Zaustavljanja.
 3. Unesite razmak u pipsima za trenutnu cijenu. Plus500 će izračunati odgovarajuću cijenu Zaustavljanja gubitka.
 4. Unesite postotak od trenutne cijene. Plus500 će izračunati odgovarajuću cijenu Zaustavljanja gubitka.

Primjer zaustavljanja:
12.50 Yahoo-om se trguje po 45,51 $ / 45,73 $ (Prodaj/Kupi)

12.50 Unosite tržišni nalog s Zaustavljanjem od 50 pipsa = 0,5 $ = (-1.1%) za kupnju Yahoo udjela
Kupujete 100 Yahoo udjela po 45,73 $
Prema tome, inicijalno zaustavljanje gubitka pojaviti će se kad se Yahoo proda po 45, 01 $. (45,51 $ – 0,5 $)

14.05 Cijene Yahooa počinju naglo rasti i dosežu 47,60 $ (nova Cijena zaustavljanje se mijenja na 47,10 $)

15.10 Yahoo cijene nastavljaju rasti i dosežu 49,75 $ (nova Cijena zaustavljanja se mijenja na 49,25 $)

16.15 Yahoo cijena naglo padaju i dosežu 42,51 $. Kako ste postavili Cijenu zaustavljanja na 49,25 $, Plus500 izvršava Zaustavljanje gubitka na ovoj brojci. Izvršavanje Zaustavljanja gubitka.

Sažetak dobitka: 100* (49,25 $–45,73 $) = 352 $. (Ako niste postavili Zaustavljanje, već samo imate Zaustavljanje gubitka, ostvariti ćete veći gubitak.)

Nalozi za unos

Nalozi za unos izvršavaju se onog trenutka kada cijena dosegne onu cijenu koju ste vi odredili i otvara se nova pozicija. Cijena može biti veća ili manja od trenutne cijene trgovanja. .

Četiri su vrste Naloga za unos :

 1. Unos-Ograničenje-Kupnja: čekaj dok cijena ne padne ispod tekuće cijene (koristi se kod kupnje).
 2. Unos-Stop-Kupnja: čekaj dok cijena ne poraste iznad tekuće cijene (koristi se kod kupnje).
 3. Unos-Ograničenje-Prodaja (kratka pozicija): čekaj dok cijena ne poraste iznad tekuće cijene (koristi se kod prodaje).
 4. Unos-Stop-Prodaja (kratka pozicija): čekaj dok cijena ne padne ispod tekuće cijene (koristi se kod prodaje).

Na primjer, ako želite kupiti Google udjele, ali ne dok cijena ne padne na 450 $, onda ćete dati nalog Unos-Ograničenje-Kupnja za 450 $. Ako cijena nikada ne padne na tu razinu, nalog se neće realizirati, već će visiti dok ga ne zatvorite.

Kreiranje Naloga za unos s Plus500 je jednostavno:
→ Pođite na glavni ekran za trgovanje
→ Kliknite na 'Kupi ili 'Prodaj'
→ Klikni na 'Napredno'
→ Ispunite željeni nalog za unos
→ Kliknite na Kupi'

Rollover

Instrumenti kojima se trguje u budućnosti imaju datum isteka. Nakon što je datum isteka postignut, pozicije se automatski prebacuju na novi ugovor. Datum i vrijeme rollover-a prikazani su u pojedinostima svakog instrumenta.

Budući da stope kupnje i prodaje od ugovora do ugovora variraju će Plus500 prilagoditi Vaš kapital u visini razlike u cijeni. Time će se osigurati, da se Vaš kapital ne mijenja i da ne dobivate/gubite radi razlike u cijeni između starih i novih ugovora.

Ako je nova cijena veća od stare cijene, pozicije za kupovanje će se negativno podesiti, a pozicije za prodavanje će se pozitivno podesiti. No, ako je nova cijena manja od stare cijene, pozicije za kupovanje će se pozitivno podesiti, a pozicije za prodavanje će se negativno podesiti.

Osim toga se pozicije mogu naplatiti jednim usklađenjem u trenutku rollover-a.

Primjer kalkulacije rollover usklađenja:
Držite kupovnu poziciju u visini od 100 ugovora za naftu.

Ugovorne stope za naftu za vrijeme rollover-a:
Postojeća stopa za kupnju ugovora = $45.30
Postojeća stopa za prodaju ugovora = $45.25
Kupovna stopa novog ugovora = $46.50
Prodajna stopa novog ugovora = $46.45

Kalkulacija prilagodbe:
Razlika kupovne stope = [Prodajna stopa novog ugovora] - [Prodajna stopa postojećeg ugovora] =
$46.45 - $45.25 = $1.2
Prilagodba kupovne vrijednosti = - ([Količina ugovora] * [Razlika kupovne stope]) =
- (100 * $1.2) = - $120

Prilagodba usklađenja = [Količina ugovora] * [Usklađenje novog ugovora] =
100 * (46.50$-46.45$) = $5
Ukupna kupovna prilagodba = [Prilagodba kupovne vrijednosti] - [Prilagodba usklađenja] =
- $120 - $5 = - $125

Sažetak:
I dalje ćete držati istu poziciju od 100 ugovora za naftu.
Dobit ćete prilagodbu od -$125.
Vaš kapital ostaje isti isključujući $5 usklađenja.

Kalkulacija za gornji primjer za prodajnu poziciju
Razlika prodajne stope = [kupovna stopa novog ugovora] - [Kupovna stopa postojećeg ugovora] =
$46.50 - $45.30 = $1.2
Prilagodba prodajne vrijednosti = [Količina ugovora] * [Razlika prodajne stope] =
100 * $1.2 = $120
Prilagodba usklađenja = [Količina ugovora] * [Usklađenje novog ugovora] =
100 * (46.50$-46.45$) = $5
Ukupna prodajna prilagodba = [Prilagodba prodajne vrijednosti] - [Prilagodba usklađenja] = $120 - $5 = $115