Kako se izračunavaju cijene na Plus500?

Plus500 navodi cijene u odnosu na cijenu dotičnog odgovarajućeg financijskog instrumenta i njegove cjenovne razlike.
Naše cijene dobivamo od nekoliko nezavisnih pružatelja tržišnih podataka kao trećih strana, a oni svoje informacije o cijenama dobivaju od relevantnih burzi. Prilagodba (odnosno, cjenovna razlika) se nakon toga automatski primijenjuje te dolazi na cijenu na Plus500. Vi plaćate tu cjenovnu razliku, ali je ona već uključena u navedene tečajeve te ne predstavlja dodatni trošak ili naknadu koju morate platiti uz navedene tečajeve.
Plus500 nudi fiksnu ili dinamičku cjenovnu razliku za svoje instrumente. Izračun cjenovne razlike se može obaviti oduzimanjem prodajne cijene instrumenta od kupovne cijene. Dinamička cjenovna razlika se može mijenjati tijekom perioda dok je pozicija otvorena, a fiksna cjenovna razlika ostaje nepromijenjena od vremena kada ste otvorili poziciju do vremena zatvaranja pozicije.
Generirane cijene za naše CFD-ove na kriptovalute su izvedene iz određenih burzi za kriptovalute. Imajte na umu da se cijene kriptovaluta mogu dosta razlikovati među burzama za kriptovalute.
Informacije o cjenovnoj razlici za određeni instrument mogu se pronaći na našoj internetskoj stranici ili trgovačkim platformama na linku "Detalji", pokraj naziva instrumenta.

Niste pronašli odgovor na svoje pitanje? Javite nam se!
E-mail

CFD-ovi su složeni instrumenti i imaju visok rizik od brzog gubitka novca zbog financijske poluge. 80,5% računa malih ulagatelja izgubi novac tijekom trgovanja CFD-ovima s ovim ponuditeljem. Trebali biste razmotriti razumijete li kako CFD-ovi funkcioniraju te možete li si priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca.