Uvod u CFD-ove

Ugovori za razliku u cijeni ("CFD") razvijeni su kako bi korisnicima omogućili iskustvo koje nose koristi posjedovanja dionica, indeksa, ETF-ova, foreksa i sirovina bez fizičkog posjedovanja navedenog instrumenta. Korisnik sklapa contract za CFD po kotiranoj cijeni. difference između te cijene i cijene kad je pozicija zatvorena ugovara se u gotovine, odatle i naziv "Contract for Difference" ili CFD.

Imajte na umu da trgovanjem CFD-ova klijent može izgubiti sav svoj kapital. Molimo Vas da budete svjesni rizika koji su uključeni.

Putem CFD-a korisnik može kupovati (ići na dugu poziciju) i kasnije zatvoriti poziciju prodajom. Također, korisnik može prodati ("ići na kratku poziciju) i kasnije zatvoriti poziciju kupnjom. Prodaja po višoj/nižoj cijene od kupovne cijene rezultira odgovarajućim gubitkom/dobitkom.

U zadnjih nekoliko godina CFD-ovi su postali jako popularni, a mi smatramo kako će postati predominantni način trgovanja na financijskim tržištima.

CFD-ovi funkcioniraju na ovaj način: umjesto kupnje 1000 Microsoftovih udjela od brokera, korisnik može kupiti 1000 CFD-ova Microsofta na Plus500 platformi za trgovanje. 5$ po udjelu uslijed rasta vrijednosti Microsofta dalo bi korisniku CFD-a 5000 $ profita, kao da je kupio stvarne udjele kojim se trguje na burzi.

Plus500 nudi CFD-ove bez brokerske provizije te s jako atraktivnim osiguranjem depozita (margin). Ostale koristi uključuju ne postojanje troškova burze i javnobilježničke pristojbe. Brojne neučinkovitosti trgovanja postojećim udjelima na burzi su eliminirane. Troškovi i kašnjenja kod fizičke isporuke dionica, njihova registracija te bilo koja vrsta troškova njihovog držanja ili čuvanja stvorenih od strane brokera su izbjegnuti. Druga velika koristi od trgovanja CFD-ovima je da korisnik može trgovati na maržu pomoću poluge. Trgovanje CFD-ovima znači kako korisnik može trgovati portfeljem udjela, indeksa i sirovina bez vezivanja velikih suma kapitala. Koristeći gornji primjer, od korisnika koji kupuje udjele u vrijednosti od 50.000 $ tražit će se 1000 $ početnog depozita za ekvivalentni CFD-ov portfelj.

Svaki oblik financijskih prava, poput dividendi, pretvoreni su u gotovinu, koja ide izravno na račun vlasnika CFD-a. Međutim, pravo glasa kojim raspolaže vlasnik vlasničkog udjela ne pripada i vlasniku odgovarajućeg CFD-a.

Više detalja o našoj Politici izvršenja naloga možete vidjeti na link.